ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Victor Babin, Capricio for Orchestra

Arthur Berger, Ideas of Order

Philip Bezanson, Piano Concerto

Antonio Cece, Passacaglia

David Diamond, Rounds for Strings Orchestra

Marcel Dick, Symphony

Louis Gesenway, A Double Portrait

Leo Kircher, Klavierkonzert Nr. 1

Ernst Krenek, Variations  on a north Carolina Song, op. 94

Ernst Krenek, Klavierkonzert Nr. 3, op. 107

Ernst Krenek, The Bell Tower, όπερα

Charles Mills, Theme and Variations

Gunther Schuller, Spectra

Howard Swanson, Short Symphony


 

Κείμενα - Υπεύθυνος ύλης: Απόστολος Κώστιος,
Κατασκευή, επιμέλεια: Τάσος Κολυδάς,
Επιμέλεια: Κώστας Κοτόκος